สวัสดีเจ๊ รักที่เจ๊เป็นเจ๊นะ รักที่เจ๊เป็นตัวของเจ๊เอง ตามเจ๊ตั้งแต่เจ๊เป็นนางงามสิงห์บุรี ตามไปตามมา ขุ่นพระ!! เจ๊กลายเป็นหลัวของแฟนเกิร์ลมิลินเเลนด์ จะตามเจ๊ไปเรื่อยๆ จะเปย์เจ๊ไปเรื่อยๆ จะงดคอนเสิร์ตโอปป้ามาเปย์เลือกตั้งเจ๊นะ รักนะเจ๊