เห็นคุณมาขอบคุณบ่อยๆ แล้ว เราเองก็อยากบอกว่า
こちらこそありがとうございます。
ทางนี้ก็ขอบคุณเช่นกันนะ
ขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราเสมอมา
สัญญาว่าจะสู้ไปด้วยกันกับคุณ หัวเราะ ร้องไห้ไปพร้อมกัน เดินด้วยกันตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เพราะคุณคอยเติมกำลังใจเราให้เต็ม เราก็ยินดีที่จะเติมกำลังใจของคุณให้เต็มเช่นกัน