หากจะให้นิยามถึงตัวตนของ น้ำหนึ่ง หรือมิลิน ดอกเทียน
เรามองว่า เค้าคือแรงบัลดาลใจในชีวิต โดยเฉพาะวลีที่ฮิตติดปาก “ขอให้ข้าได้สู้” ซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงในการดำเนินชีวิต ตลอดจนการทำงานได้เลย
สุดท้ายนี้ เราอยากบอกว่า ถึงเราเขียนหรือให้กำลังใจไม่เก่ง แต่เราใช้เงินแก้ปัญหาเก่งมาก เจอกันเลือกตั้ง