เห็นมิลินแล้วเหมือนมองเห็นตัวเอง คือต้องการให้คนรอบข้างยิ้มสนุกสนานฮาเฮ ไม่อยากเห็นคนเศร้าอมทุกข์ไปกับเรา เป็นคนไม่ค่อยแสดงว่ามีเรื่องทุกข์ใจ แต่มีสองสิ่งที่เราไม่มีเหมือนมิลิน นั่นคือความขยันและความกระตือรือร้น แต่ตอนนี้มิลินทำให้เรากำลังพยายามที่จะมีสองสิ่งนี้ และกำลังจะสำเร็จ มิลินคือแรงบันดาลใจ.