สวัสดีคูมหมีลิน
เป็นห่วงนน.นะ นน.สู้กับทุกอย่างจึงมีวันนี้ได้
พวกเราก็จะยืนอยู่ข้าง ๆ นน. และสนับสนุน นน. ต่อไป
จนกว่านน. จะถึงฝัน ขอบคุณ นน.ที่คอยทำให้พวกเรามีรอยยิ้ม
นน.คือกำลังใจของเราในทุกวันนี้ สู้ ๆ นะ นน.
ขอให้พวกข้าได้สู้ไปกับเจ้านะ นน.