HBD. มีความสุขมาก ๆ นะครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย เงิน ทอง อยู่ดีสุข สุขขี อยู่ให้ความสุขกันไปนาน ๆ นะ อยากมีเธอเป็นกำลังใจตลอดเวลา ขอบคุณ พ่อแม่มิลินที่สร้างคนนี้มีขึ้นมาให้พวกเรา ณํฏ