HBD นะเจ๊มีความสุขมากๆสมหวังทุกๆอย่างอย่าเจ็บอย่าจน
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมาวัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
เลือกรูปแรกที่โดนเจ๊ตกมาอวยพรให้เจ๊หนาาาา