HBD นะคุณหมี แม่คุณแม่ขนุนหนัง ขอให้มีความสุขมากๆ ติดเซ็มทุกเพลง อยู่ใบ้หวยไปนานๆๆๆๆๆๆ นะ แหนมเนือง เมืองสิงห์
#MissSingburi #แหนมสิงกิงก่องแก้ว #แดงใบท่อม