HBD นะครับ มิลิน ปีนี้ก็22แล้วนะ โตขึ้นอีกปี การงานก็ก้าวหน้า การเรียนก็ก้าวไป รักษาสุขภาพด้วย พวกพี่จะอยู่เคียงข้างน้องเสมอ วันนีร้ไม่ได้ไปอวยพรที่ระยองนะ เนื่องจากภาระหน้าที่ที่จำเป็น แต่เราจะเจอกันแน่นอน ตามที่สัญญาเมื่อสายันต์