HBDนะคุณหมีขอให้มีความสุขมากๆร่างกายแข็งแรงพักผ่อนมากๆถ้าเหนือยก็หาเวลาพักบ้างนะอย่าฟืนตัวเองบ่อยนะป็นกำลังใจให้เสมอนะรู้ไหม รักนะคุณมิลิน❤️🤣🐻