HAPPY HAPPY BIRTHDAY
หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของสำหรับคุณนะ คุณหมี มีความสุขเหมือนทุกวันนั้นนะ ยิ้มเยอะนะแก้มขีดนั้น ไม่ว่ามีอะไร เหนื่อย ท้อ แค่ไหนก็สู้ๆเสมอ มองมาทางนี้นะจะอยู่ตรงนี้เสมอ จะอยู่ดูคุณหมีเติบโตแข็งแรง แล้วก็ รักแด๊ดดี๊หมีเสมอ อยู่ให้รักไปนานๆนะ รบกวนเหมือนกัน รบกวนแค่นี้แหละ
คนสวยของหนู รักนะคะ 😊 💖💖🐻🐺