Happy birthday to milin
มีความสุขมากๆรางกายแข็งแรงเติบโตเป็นพี่หมีที่แข็งแกรง ขอให้ได้รับโอกาสเยอะๆเป็นเซนเตอร์อีกสักสิบเพลงไปเลย ยักนะเบ๊บ♥️🐻