Happy Birthday to คูมหมี มีความสุขมากๆนะเป็นคูมหมีที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอให้มีคนรักคนเอ็นดูอยู่ตลอด หวังอะไรก็ขอให้สมหวังมีเงินทองเฮงๆรวยๆ อยากให้รู้นะว่ารักคุมหมีมากๆนะ จะคอยเป็นกำลังใจเสมอนะ😘🎉🐻