Happy Birthday น้าไอ้คุณความรักกก ขอให้เอ็งมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต มีความสุขมากถึงมากที่สุด แข็งแรงยั่งยืนหวังสิ่งใดได้สิ่งนั้น อยู่เป็นไอ้คุณความรักให้ข้าไปนานๆนะเอาเป็นว่าเอ็งรักข้า ข้ารักเอ็ง เรารักเกิน มาเดินจับมือไปด้วยกันนะ #Happy22ndMilinDay #NamneungBNK48 #BNK48 ‬