Happy birthday คูมหมีมีความสุขมากๆคะ อายุมั่นขวัญยืน สุขภาพแข็งแรงพักผ่อนมากๆอยู่เป็นกำลังใจที่ดีให้พวกเราไปนานๆเล้ยย 🐻💘