H.B.D น่ะคุณมิลิน มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่คนรักคนเอ็นดู คิดสิ่งไหนให้ได้สิ่งนั้น ประสบความสำเร็จก้าวหน้าทั้งเรื่องงานเรื่องรัก
…ถึงจะรู้จักน้ำหนึ่งได้ไม่นานแต่ตอนนี้รักมาก จะค่อยเป็นกำลังใจและSupport น้ำหนึ่งเสมอนะ……รักนะ❤