23 ปี ที่ผ่านมา ของชีวิต
กับ 2ปี ที่มีมิตร ร่วมทางฝัน
หลังจากนี้ เราก็ยัง คงมีกัน
จนถึงวัน ที่เองนั้น ได้ฝันมา
จะร่วมทุกข์ ร่วมสุข ไม่หนีแยก
จะร่วมแบก ผ่านบุก ทุกปัญหา
จะร่วมด้วย ช่วยกัน ทุกเวลา
จะร่วมฝัน จนเองข้า ยิ้มลากัน
#จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะ