22 ปีแล้วโตเป็นผู้ใหญ่อีกปี
ขอให้สุขภาพแข็งแรง ดื้อน้อยลง
หน้าที่การงานก้าวหน้า ยิ่งๆๆๆๆขึ้นนะ
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️