22ปีแล้วนะคุณหมี แก่ขี้นอีกปีแล้วนะแต่คุณหมีไม่ต้องห่วง เพราะพวกเราก็แก่ไปพร้อมๆกับคุณหมีนั่นแหละ ก็ขอให้คุณหมีเจอแต่สิ่งดีๆพวกเราจะคอยช่วยอยู่ตลอดถ้าเธอทุกข์ใจเมื่อไหร่พวกเราจะคอยช่วยเธอเอง
รักเสมอนะครับ เจ้าหมีป่า