11 พฤศจิกา เวลาเกิด
ผู้งามเลิศ งามล้ำ เป็นหนักหนา
มิลินนั้น คือนาม งามสุดคณา
สุดจะหา ใครเทียบ ไม่ได้เลย
Happy happy birthday to my milin
มีความสุข สำเร็จ สมหวังดังใจปรารถนา
ทุกประการ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
#เยิฟเยิฟ ❤️