ให้โชคดีสุขขีวันเกิด
พรประเสริฐขอให้เกิดขึ้นกับน้อง
รู้อยู่แล้วมีคนรักอีกเป็นกอง
แถมคนจองที่มีอยู่ก็หลายคิว
วันเกิดแล้วครบรอบยี่สิบสี่
เพิ่มอีกปีทั้งอายุ ประสบการณ์
ต่อจากนี้ให้มีสุข พ้นภัยพาล
รุ่งเรืองโชติช่วงชัชวาลมีทั้งงานมีทั้งเงินตลอดไป นะจ๊ะ💕