ขอโทษที่พึ่งจะมารู้จักและไม่ได้อยู่ข้างๆในวันที่แสนจะลำบาก ขอบคุณที่ยังไม่ไปไหนจนเราได้มาเจอกันดึงดูดคนดีดีเหล่านี้ให้มาอยู่รวมกันและต่อจากนี้จะอยู่ข้างๆตลอดไปนะปีที่แล้วคุณได้พยายามมากมายเพื่อยื่นอยู่ในจุดที่ให้พวกเรามองเห็นครั้งนี้เป็นตาของพวกเราแล้วนะที่จะทำให้คุณได้อยู่ในที่ๆคุณอยากอยู่กราบแบมือ