ในปีที่ 23 ของการดำเนินขีวิต ขอให้พิมิลินมีความสุขมากๆ อย่าได้มีเรื่องกังวลใจ ขอให้ทุกๆเรื่องผ่านไปอย่างราบรื่น ทั้งการเรียน การงาน ได้รับความรักมากเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน มีเรื่องให้หัวเราะบ่อยๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่ต้องคิดเยอะเกินนะ อยู่ตรงนี้เสมอ ณํฏ
HBD นะครับ 💕🐻 – ฟรอซ –