โตขึ้นอีกปีแล้วนะ พักผ่อน กินข้าวเยอะๆ ถ้ามีอะไรไม่สบายใจ ก็โพสบอกพวกเราได้นะ ถึงแกจะเป็นรอยยิ้มของพวกเราแต่พวกเราก็พร้อมรับฟังเรื่องไม่สบายใจของแกนะ