แก ! ยิ๊บสองแล้วนะ ขอบคุณทุกสื่งอย่าง ที่ทำให้แกมาอยู่ตรงนี้ ขอบคุณที่ได้เห็นแกในวันนั้น ดีใจที่แกได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ
แกเป็นความสุขของเรานะ เราภูมิใจในตัวแกมากนะ ขอให้เติบโตมาในท่ามกลางผู้คนที่รักแกนะ เป็นเด็กดี