รักมิลินน้าถึงจะไม่ได้ไป ทูช้อตแต่ในใจอะคิดถึงมิลินมาก
ถ้ามิลินอ่านนะจะดีใจสุดๆเลย
เรามีphoto set ของมิลินหลายแบบมากเลย
สัญญาจะไม่ขายของมิลิน
รักนะ