มีความสุขมากๆ ขอให้ก้าวต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าจะก้าวเล็กหรือก้าวใหญ่ ก็คือการก้าวไปข้างหน้า
และพวกเราจะคอยดันหลังให้อีกแรงนะ
ขอบคุณทุกรอยยิ้มที่มอบให้ เพราะพี่ก็จะยิ้มไปพร้อมๆ กับเรา
ไปด้วยกัน ไปได้ไกล