มีความสุขมากๆนะน้ำหนึ่ง
ขอบคุณที่เกิดมาเป็นน้ำหนึ่งนะ
ขอบคุณที่เป็นเสียงหัวเราะให้กับเรา
ทุกครั้งเวลาที่ได้ดูเธอผ่านทางหน้าจอสี่เหลี่ยมเล็กๆนี่เรามีความสุขมากๆเลย
เราขอให้แกเจอแต่เรื่องราวที่ดีๆ
และคนรอบข้างที่ดีนะ
ส่วนในอนาคตข้างหน้า
เราก็ขอให้แกเจอแต่ความสำเร็จ
เป็นกำลังในให้นะมิลิน