เป็นแฟนคลับ ตจว ที่กำลังมองดูคุณตลอดเวลา
มองดูความสำเร็จของคุณ
มองดูรอยยิ้มของคุณ
มองดูในทุกยามที่คุณมีความสุข

เพราะคุณเหมาะกับที่จะเป็นความสุขของเรา
วันใดท้อก็ให้มองมาที่ มลล เด้อ