“ใส่เต็มค่ะ” จำไว้นะ “ขอให้ข้าได้สู้”
ให้โลกรู้ “นางงามสิงห์บุรี” มีคุณค่า​
ทั้งหล่อหลัว สวยมงลง จงหวีดมา
เราจะพา “มิลิน” บินสู่จักรวาล