วันแรก จนถึงวันนี้เรายังเป็นกำลังให้กันและกันเสมอตามสัญญา มีความสุขกับงานและเป็นตัวน้องแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ I am always beside you.