การที่ได้มาต่อสู้ นั่นเป็นหนึ่งในหนทางสู่ความฝัน
การที่ได้มาทำให้ผู้คนมีความสุข นั่นเป็นสิ่งที่น่ายินดี
ตอนนี้คือเวลาที่จะต่อสู้ร่วมกัน ไปด้วยความฝันและความรู้สึกเดียวกัน
ทั้งหมดนี้ เธอได้ทำให้ผู้คนที่รักและมีเป้าหมายเดียวมารวมกัน
และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เราจะสู้ไปพร้อมกัน
สู้ไปพร้อมกับเธอ…