คุณคนที่เท่ขึ้นเรื่อยๆ ดีใจมากจริงๆ ที่ได้เห็นคุณทำอะไรที่หลากหลาย ดีใจที่ได้เห็นความสามารถคุณในหลายๆ แบบ คุณคนที่ไม่เคยหยุดอยู่กับที่ คุณคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ แล้วก็ขอบคุณที่เกิดมา ขอบคุณที่ได้มาเจอ ขอบคุณจริงๆ Happy birthday to you just like today, forever, only for you We’re going to be together