ขอให้เป็นหมีที่แข็งแรง ให้พระคุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง สาธุ…