ขอให้เป็นคุณมีที่แข็งแรง มีแต่ความสุขน้า เราทำโปรเจครถแห่ให้คุณหมีเป็นปีที่2 เป็นตีมสีรุ้ง ที่เคยคุยกะคุณหมีไว้