ขอให้หลังจากนี้ อย่าได้มีอะไรมาทำให้รอยยิ้มของเธอหายไปอีกเลยนะ