ขอให้คูมหมี อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรในงานบันเทิงต่อไป ชอบผลงาน และไอเดียมากเลยค่ะ จาก ฟค คนนึง