ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองสุขสันต์ทุกวันจากนี้ตลอดกาลนานเทอญสำหรับพี่น้องน้ำหนึ่งเป็นเซนต์เตอร์ที่ดีเสมอมาและตลอดไปรักนะคะเจ้าหมีคนเก่ง