ขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ให้เราได้เจอกัน ยังเป็นกำลังใจเป็นความให้แก่กัน แม้จะเหนื่อย ท้อแต่พอได้เห็นเจ๊ยิ้มความเหนื่อยมันก็ลดลง:) เราจะสู้ไปด้วยกันนะไปให้ถึงฟันที่ตั้งไว้จะคอยสนับสนุนไปตลอด ให้กำลังตัวเองเยอะๆแต่ถ้าไม่พอก็มาพักที่Milinlandได้นะตรงนี้ยังมีทุกคนอยู่ ทุกคนรักเจ๊เหมือนที่เจ๊รักทุกคน รักนะ